Dung kháng của tụ điện là gì? Công thức tính dung kháng của tụ điện? Tất cả sẽ được tổng hợp trong bài viết dưới đây.

Tìm hiểu chi tiết về dung kháng của tụ điện
Tìm hiểu chi tiết về dung kháng của tụ điện

Dung kháng của tụ điện là gì?

Dung kháng là một đại lượng đặc trưng cho sức cản trở dòng điện xoay chiều của tụ điện. Ý nghĩa tên dung kháng chính là trở kháng bởi vì người ta muốn phân biệt giữa điện trở thông thường, tức là điện trở của tụ điện trong tín hiệu xoay chiều.

Dung kháng của tụ điện chính là một trong những đại lượng quan trọng trong kiến thức điện tử. Nó chính là đại lượng biểu hiện sự cản trở của tụ điện đối với dòng điện chạy qua nó.

Công thức tính dung kháng của tụ điện

Công thức tính dung kháng của tụ điện là:

Zc = 1/ωC = 1/2πfc

Chú ý: Dung kháng của tụ điện phụ thuộc vào tần số của tín hiệu cũng như giá trị của điện dung của con tụ điện. Khi giá trị điện dung của con tụ điện càng lớn thì Zc càng nhỏ. Hoặc hiểu theo cách khác là tụ điện có giá trị điện dung càng lớn thì cho phép dẫn dòng điện xoay chiều càng nhiều. Tương tự khi tần số của tín hiệu càng cao thì Zc càng nhỏ, và nó là dòng điện chạy qua đoạn mạch càng lớn.

Các vấn đề liên quan đến dung kháng

Khi tụ điện tích điện hoặc phóng điện, dòng điện chạy qua nó bị hạn chế bởi trở kháng bên trong của tụ điện. Trở kháng bên trong này thường được gọi là Dung kháng của tụ điện và được ký hiệu X C  tính bằng Ohms.

Không giống như điện trở có giá trị cố định, ví dụ: 100Ω , 1kΩ , 10kΩ , v.v., (điều này là do điện trở tuân theo Định luật Ohms), dung kháng của tụ điện thay đổi theo tần số áp dụng, vì vậy bất kỳ sự thay đổi nào về tần số nguồn cung cấp sẽ có ảnh hưởng lớn đến tụ điện, Giá trị “điện kháng điện dung”.

Khi tần số đặt vào tụ điện tăng lên, tác dụng của nó là làm giảm điện trở (được đo bằng ohms). Tương tự như vậy khi tần số trên tụ điện giảm, giá trị điện kháng của nó tăng lên. Biến thể này được gọi là trở kháng phức của tụ điện .

Trở kháng phức tạp tồn tại do các electron ở dạng điện tích trên các bản tụ điện, dường như truyền từ bản này sang bản kia nhanh hơn với tần số thay đổi.

Khi tần số tăng lên, tụ điện chuyển nhiều điện tích hơn qua các bản trong một thời gian nhất định dẫn đến dòng điện chạy qua tụ điện lớn hơn xuất hiện như thể trở kháng bên trong của tụ điện đã giảm. Do đó, một tụ điện được kết nối với một mạch thay đổi trong một dải tần số nhất định có thể được coi là “Phụ thuộc vào tần số”.

Dung kháng của tụ có ký hiệu điện là “ X C ” và có đơn vị đo bằng Ohms giống như điện trở, (R).

Mục lục bài viết
Để lại thông tin hỗ trợ