Trung hòa về điện có nghĩa là gì?

Vì trong nguyên tử, số proton bằng số electron. Mà proton mang điện tích dương, electron mang điện tích âm  nguyên tử trung hòa về điện.

trong mọi nguyên tử tổng điện tích âm của các electron có trị tuyệt đối bằng điện tích dương của hạt nhân nên bình thường nguyên tử trung hòa về điện.

Tìm hiểu về trung hòa về điện. Nguyên tử trung hòa về điện
Tìm hiểu về trung hòa về điện. Nguyên tử trung hòa về điện

Ta nói nguyên tử có sự trung hòa về điện là vì: Nguyên tử được cấu tạo bởi vỏ ( các electron) mang điện tích âm và hạt nhân ( các proton) mang điện tích dương và nơtron không mang điện tích. Ngoài ra, điện tích của các hạt electron và các hạt nơtron có cùng trị số.

bởi vì số hạt proton và nơtron trong hạt nhân bằng số hạt electron trong nguyên tử nên nguyên tử có sự trung hòa về điện.

Nguyên tử trung hòa về điện

Nguyên tử là một đơn vị cơ bản của vật chất và được dùng để xác định cấu trúc của các nguyên tố. Nguyên tử là những hạt vô cùng nhỏ, trung hoà về điện.

Nguyên tử sẽ chứa một hạt nhân ở trung tâm và xung quanh được bao bọc bởi đám mây điện tích âm các electron. Nguyên tử là những đối tượng rất nhỏ với đường kính chỉ khoảng vài phần mười của nano mét.

Cấu tạo nguyên tử gồm có hạt nhân nguyên tử và lớp vỏ nguyên tử. Trong đó: Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo bởi 2 loại hạt chính là Proton và Nơtron; Lớp vỏ nguyên tử được cấu tạo bởi các Electron chuyển động xung quanh hạt nhân nguyên tử ở từng lớp, phân lớp khác nhau.

Hạt nhân nguyên tử là phần nằm ở bên trong, trung tâm của nguyên tử được cấu tạo bởi hai loại hạt chính là hạt Proton và hạt Notron.

Điện tích của hạt Proton là điện tích dương còn hạt Notron thì không mang điện tích gì cả còn về khối lượng thì hai hạt này tương đương nhau tuy nhiên thì hạt Notron nặng hơn một tý so với hạt Proton. Về điện tích thì hạt Proton mang điện tích dương (+) còn hạt Notron không mang điện tích gì cả.

Nguyên tử được cấu tạo bởi vỏ ( các electron) mang điện tích âm và hạt nhân ( các proton) mang điện tích dương và nơtron không mang điện tích. Ngoài ra, điện tích của các hạt electron và các hạt nơtron có cùng trị số. Do đó nguyên tử trung hòa về điện.


Xem thêm:

Mục lục bài viết
Để lại thông tin hỗ trợ